contact

Ik heb eerder geschreven over een loyaliteitsconflict. In dit artikel beschrijf ik, aan de hand van tips, hoe je dit kunt voorkomen.

Geef je kind toestemming om van beide ouders te houden.
Wanneer je je kind toestemming geeft om vrijuit van beide ouders te mogen houden, voorkom je dat je kind het gevoel heeft een keuze te moeten maken. Het is belangrijk dat de band met beide ouders wordt erkend, hierdoor voelt je kind zich in zijn geheel gezien. Hij bestaat immers voor de helft uit zijn vader en voor de helft uit zijn moeder. Wanneer dit er mag zijn voelt je kind zich meer compleet en gesterkt in zijn zelfbeeld en eigenwaarde.

Betrek je kind niet in de strijd.
Wanneer je je kind betrekt in het conflict wat je met de andere ouder hebt, zet je je kind automatisch tussen jullie in. Als je kind naar links kijkt ziet het zijn moeder en als hij naar rechts kijkt ziet het zijn vader. Je kind wil jullie allebei geen pijn doen, en dan weet hij het niet meer…
Stel jezelf voortaan de volgende vragen voordat je je kind deelgenoot wil maken van jullie conflict. Is het wenselijk dat jullie kind tussen jullie in komt te staan? Is dit de rol van het kind? Ik hoop van harte dat je antwoord nee is op beide vragen en je je kind buiten jouw conflict kunt houden.

Vraag je kind nooit om te kiezen.
Wanneer je je kind vraagt om te kiezen, zet je hem direct in het spanningsveld tussen jou en de andere ouder. Dit gebeurt ook wanneer je je kind om zijn mening vraagt over jou, de andere ouder en het conflict wat jullie hebben. Bijvoorbeeld: Met wie ben jij het eens? of Wie vind je dat er gelijk heeft? 
Maar ook andere vragen zoals: Bij wie wil je wonen? Met wie wil je mee op vakantie? Wil je bij papa of mama in de auto naar voetbal? Bij wie wil je kerst vieren dit jaar? Zal ik bij je toneel voorstelling komen kijken, of heb je liever dat papa komt kijken? Voorkom deze en andere vragen waarbij je kind (partij) moet kiezen. Vraag dit niet van je kind.

Maak afspraken met de andere ouder.
Wanneer jullie samen afspraken maken en jullie hier aan houden, kunnen jullie eenduidig zijn naar jullie kind. Het is duidelijk als er overeenstemming is tussen beide ouders. Dit zorgt voor een gevoel van veiligheid en geborgenheid bij kinderen. Als het (nog) niet lukt om overeenstemming te bereiken, voorkom dan dat er tegenstrijdige berichten bij je kind terecht komen. Dit is verwarrend en onveilig voor je kind. Mocht je, via je kind, signalen krijgen over wat de andere ouder heeft gezegd/ afgesproken waar jij het niet mee eens bent… Uit dit dan niet naar je kind maar ga in gesprek met de andere ouder. Zeg eventueel op neutrale toon tegen je kind ‚Dat zal ik met papa/mama overleggen.’

Hou je mening over de andere ouder voor jezelf.
Jouw mening over (het conflict met) de andere ouder, is informatie waar je kind niets mee kan. Hij zal zich wellicht verdrietig, verscheurd en alleen voelen maar het zal hem niet verder helpen… Je kind heeft al snel het gevoel partij te moeten kiezen, ook al vraag jij hier zelf niet om. Wanneer je jouw verhaal en jouw mening graag wil delen, doe dit dan bij vrienden of familie maar niet bij je kind!

Ik hoop dat deze tips je helpen om een loyaliteitsconflict bij je kind te voorkomen.

Pas jij deze tips toe, maar de andere ouder niet? …Dit kan je boos, gefrustreerd of verdrietig maken. De verleiding is dan groot om (opnieuw) te gaan strijden om (de mening van) je kind. Stap niet in deze valkuil. Houdt je nog altijd aan bovenstaande tips: je kunt de ander niet veranderen maar blijft wel verantwoordelijk voor hoe jij met de situatie om gaat.

Ken je meer mensen voor wie deze tips interessant kunnen zijn? Stuur dit artikel dan door of deel dit via social media.

Ik ben erg benieuwd naar jouw reactie n.a.v. dit artikel. Wat helpt jou om een lotyaliteitsconflict bij je kind te voorkomen? Deel jouw ervaring hieronder!