Impact van een scheiding

Kinderen van gescheiden ouders voelen zich in eerste instantie vaak verdrietig, verward, boos, schuldig en in tweestrijd met zichzelf. Veel ouders vragen zich af hoe dit zich verder ontwikkelt. In dit artikel geef ik antwoord op de vraag “Wat is de impact van een scheiding op de langere termijn voor kinderen?”

Problemen

Na de scheidingsperiode kunnen kinderen er nog steeds gevolgen van ondervinden, zelfs tot in hun volwassenheid. Met de meeste kinderen van gescheiden ouders gaat het na verloop van tijd weer goed. Toch blijkt uit verschillende onderzoeken dat kinderen van gescheiden ouders meer kans hebben op negatieve gevolgen op de langere termijn. De cijfers liegen er niet om. Kinderen van gescheiden ouders hebben ongeveer dubbel zoveel problemen als kinderen uit intacte gezinnen (Spruijt 2010). Het gaat dan om problemen als:

  • Externaliserende problemen, zoals agressief gedrag, vandalisme en bij oudere kinderen delinquent gedrag en meer roken, blowen en drinken
  • Internaliserende problemen, zoals depressieve gevoelens, gevoelens van angst en een laag zelfbeeld
  • Problemen op school en een lager eindniveau van de opleiding
  • Problemen in vriendschapsrelaties
  • Een zwakkere band met de ouders, vooral met de vaders
  • Crimineel en riskant gedrag
  • Een groter risico op depressie inclusief een groter beroep op hulpverlening
  • Een groter eigen scheidingsrisico

Ruimte geven

Deze gevolgen gelden vaker voor kinderen die geen hulp hebben gekregen om de problemen rondom scheiding aan te pakken. Als de gevoelens niet worden geuit en gebeurtenissen niet worden verwerkt heeft dit grote (negatieve) invloed op het beeld wat het kind van zichzelf en van anderen heeft.

Het is dus heel belangrijk om ruimte te geven aan alle gevoelens, gebeurtenissen te verwerken en te leren omgaan met de nieuwe situatie. Jij als ouder hebt hier een belangrijke rol in. Je kunt je kind hier namelijk écht bij helpen. Goed Gesprek en Krachtvriendjes heb ik ontwikkeld als hulpmiddel hierbij. Je kunt er hier meer over lezen en de spellen aanschaffen.

Jouw rol als ouder

Hoe een kind omgaat met de scheiding en alle bijbehorende veranderingen zal invloed hebben op de rest van zijn leven.

Wat vraagt dit van jouw rol als ouder?
Het is belangrijk dat je zicht hebt op hoe het met je kinderen gaat en wat er bij hen speelt. Als je inzicht hebt in de impact van een scheiding op jouw kind, kun je ook de eventuele moeilijkheden/problemen die zich voordoen in een vroeg stadium onderkennen en aanpakken.

Ik daag je uit om met open blik te kijken naar jouw situatie, naar jouw kinderen. Ga na hoe het, op dit moment, met hen gaat. Hoe ervaren zij de scheiding? Zijn er (onderliggende) problemen merkbaar?

Kom dan in actie en regel steun voor je kind.
Bijvoorbeeld door zelf met hen in gesprek te gaan of door advies en ondersteuning van een professional.

Ik help jullie graag!
Ik ben benieuwd naar jouw reactie n.a.v. dit artikel. Welke veranderingen merk jij bij je kind na de scheiding? Ik lees je reactie graag hieronder!

Krachtvriendjes & Goed Gesprek

Wil je ook de spellen Goed Gesprek en Krachtvriendjes aanschaffen om gemakkelijker het gesprek aan te gaan met jouw kind? Bestel ze dan samen en ontvang een mooie korting.