Vragen wegwijzer

Je kind is enkele dagen bij de andere ouder geweest. Jij bent blij om je kind weer te zien en vraagt je af hoe de afgelopen dagen geweest zijn. Hoe reageer je wanneer je kind thuis komt?

Heb je interesse in wat hij gedaan heeft en luister je naar zijn verhalen? Of werp je je kind aan een ondervraging. Hoe je dit ook doet… je kind voelt precies aan wat jouw onderliggende intentie is.

Veel gescheiden ouders hebben de neiging om hun kind te ondervragen na een bezoek aan de andere ouder. Zij stellen vragen over wat er precies bij de andere ouder gebeurd is, wie er bij was, wat zij gezegd hebben etc. Zeker wanneer je als ouder slecht contact en weinig zicht hebt op wat er bij de ander gebeurt, wil je de duidelijkheid hierover via je kind verkrijgen. Dit is geen prettige positie voor je kind.

Denk eens over de volgende vragen na; 
Wat voor vragen stel jij aan je kind na een bezoek aan de andere ouder? Vraag je naar de ervaring en beleving van het kind of stel je vragen over de andere ouder? Kan je kind gemakkelijk vertellen over de leuke dingen bij de andere ouder?

Stel vragen zoals 

’Wat heb je met papa gedaan? Hoe was je weekend? Wat een mooie kleren heb je met papa gekocht! Waar hebben jullie die vandaan? Het klinkt alsof je mama’ s vriend erg aardig vind, was het leuk met hem?’

Dit soort vragen klinken voor een kind heel anders dan vragen zoals ‘Ging er nog iemand met jullie mee? Had je vader genoeg aandacht voor je? Wat kostten die kleren? Ging mama’s vriend gewoon naar huis of bleef hij slapen?’

Pas de volgende tips toe als je kind volgende keer thuis komt en ervaar zelf het verschil.

Maak het je kind (en jezelf) niet moeilijker dan het is en hou je vragen zo zuiver mogelijk. Je kind voelt het verschil tussen oprechte interesse of een informatie verhoor over (de leefwijze van) de andere ouder.

Probeer je eigen mening over de andere ouder te parkeren voordat je je kind vragen stelt over zijn ervaringen van de afgelopen dagen. Accepteer dat het jouw zaak niet (meer) is op welke manier de andere ouder zijn/haar leven vorm geeft.

Heb gezonde belangstelling, luister naar de verhalen van je kind, vraag naar zijn beleving en zet je eigen oordeel opzij. Dan pas is je kind vrij om te vertellen hoe het echt geweest is!

Ik zou het leuk vinden om te lezen hoe het contact tussen jou en je kind is na een bezoek aan de andere ouder. Deel jouw ervaring hieronder en inspireer andere ouders!