Sinds 1 september ben ik Kindbehartiger. De Kindbehartiger is in het leven geroepen door Marieke Lips, net als ik een kind van gescheiden ouders. Op deze pagina beschrijf ik wat een Kindbehartiger is en wat ik in deze functie kan doen voor kinderen in een scheidingssituatie.

Wat is de Kindbehartiger?

De Kindbehartiger is een professional die er speciaal is voor kinderen in een scheidingssituatie, om te luisteren naar hun stem en om hun wensen te vertalen richting ouders, belanghebbenden en het juridisch speelveld.
 De Kindbehartiger biedt kinderen in een scheidingssituatie in eerste instantie een luisterend oor. Kinderen hebben eigen gedachtes over de scheiding van hun ouders en hebben het recht om hun gevoelens en wensen te delen, hoe jong zij ook zijn. Het liefst met een neutraal iemand die er echt voor hen is. Dit is de rol van de Kindbehartiger. De Kindbehartiger zorgt er voor dat de stem van ieder kind gehoord wordt en een plek krijgt binnen het geheel.

Wanneer kan de Kindbehartiger helpen?
Ouders zijn altijd verantwoordelijk voor hun kind. Door de scheiding kan het gebeuren dat zich conflicten voordoen tussen ouders, waardoor het kind het gevoel heeft in de knel te zitten. Omdat de scheiding voor ouders zelf ook emotioneel is, kan het soms lastig voor hen zijn om goed te luisteren naar de wensen van hun kind. Het is echter heel belangrijk dat de stem van ieder kind gehoord wordt en zijn of haar wensen worden meegenomen ten aanzien van de scheiding en over hoe de toekomst eruit gaat zien. Het kan voor een kind soms knap lastig zijn om richting de ouders aan te geven wat het echt wil. Misschien dat het kind bang is om één van de ouders te kwetsen, het kind geen zin heeft om met de ouders te praten of het kind zich niet veilig voelt. Dan kan een Kindbehartiger helpen.

De Kindbehartiger praat veel met kinderen in een scheidingssituatie van verschillende leeftijden en heeft ervaring met alles wat er bij een scheiding komt kijken, zo ook het juridisch speelveld. De Kindbehartiger werkt samen met andere professionals, zoals advocaten, mediators en sociale professionals. Zo beweegt de Kindbehartiger zich als sleutelfiguur om het kind en draagt ertoe bij dat de stem van ieder kind in een scheidingssituatie wordt geborgd.

Een Kindbehartiger kan op verschillende momenten helpen:

  • Wanneer een kind net weet dat de ouders uit elkaar gaan;
  • Wanneer de ouders al een tijdje gescheiden zijn maar zich opnieuw problemen voordoen;
  • Wanneer ouders in een juridische procedure verwikkeld zijn en de stem van het kind verloren lijkt te gaan;
  • Wanneer een kind en een ouder, die door de scheiding uit beeld is geraakt, het contact weer opnieuw moeten opbouwen;
  • Ook vele jaren na de scheiding kan de Kindbehartiger er voor een kind zijn. Bijvoorbeeld wanneer een kind zich; plotseling verdrietig of boos voelt door wat er vroeger is gebeurd en behoefte heeft aan een luisterend oor.

Werkwijze van de Kindbehartiger
De Kindbehartiger gaat eerst (spelenderwijs) met het kind in gesprek om naar het kind te luisteren. De Kindbehartiger zal altijd luisteren naar de stem van het kind.
De Kindbehartiger zal ook met ouders en bijvoorbeeld een advocaat, mediator of andere hulpverlener praten. De gesprekken en contactmomenten zijn nodig zodat de Kindbehartiger informatie krijgt en zich een goed beeld kan vormen over de situatie om vervolgens maatwerk ondersteuning te kunnen bieden.
Het kind mag alles tegen de Kindbehartiger zeggen en wanneer er dingen zijn die het kind niet wil zeggen, mag dit ook. Ook ouders krijgen ieder de kans om hun verhaal te doen. Wanneer de Kindbehartiger informatie extern zal moeten delen, zal dit worden uitgelegd. De Kindbehartiger is er om de belangen van het kind te borgen, heeft daarnaast een bemiddelende rol en maakt de vertaalslag van de stem van het kind richting ouders, belanghebbenden alsmede het juridisch speelveld. Dit doet de Kindbehartiger door gespreksvoering en rapportage.

Hoe gaat het in zijn werk?kindbehartiger
Er zijn veel verschillende mogelijkheden om met een Kindbehartiger in contact te treden. Het kan zijn dat ouders samen contact zoeken met een Kindbehartiger of dat één van de ouders dit doet. In het laatste geval is het belangrijk dat beide ouders toestemming geven wanneer er sprake is van gezamenlijk gezag over het kind. Ook het kind kan zelf aangeven richting de ouders dat het behoefte heeft aan ondersteuning. Het kan tevens zo zijn dat een rechter, advocaat, mediator, school of huisarts doorverwijst naar een Kindbehartiger.

De Kindbehartiger is landelijk actief en te benaderen via de Beroepsorganisatie Kindbehartiger. Meer informatie is te vinden via de website www.kindbehartiger.nl of neem direct contact op met Kindbehartiger Manon Ende.