Het Stoere Stappen Spel

Het Stoere Stappen Spel -afbeelding

Het Stoere Stappen Spel is een bordspel om met elkaar in contact te komen over de scheiding. Spelenderwijs en laagdrempelig kunnen ouders en kinderen aan elkaar vertellen wat er in hun hart en hoofd omgaat.

Het Stoere Stappen Spel zorgt voor contact en verbinding in gebroken gezinnen.

Hoe werkt het Stoere Stappen Spel?

Het spel bevat verschillende hoofdthema’s, welke een plek in het spel krijgen door het gebruik van verschillende eilanden.

Stoere Stappen Spel

Deze eilanden zijn gericht op samenwerking, herinneringen, kracht, gevoelens, verandering, actie en jij&anderen.

Op deze eilanden liggen vragen en opdrachten kaartjes. De vragen en opdrachten zijn gericht op de scheiding en alles wat daarmee te maken heeft.

Ben jij nieuwsgierig naar het Stoere Stappen Spel?

Ja, ik wil het Stoere Stappen Spel spelen!

Voor wie is het Stoere Stappen Spel?

Het Stoere Stappen Scheidingsspel is speciaal gemaakt voor kinderen van gescheiden ouders, vanaf zes jaar of ouder. Het spel kan gespeeld worden met:Stoere Stappen Spel - vragen

  • een ouder + kind(eren)
  • beide ouders + kind(eren)
  • een of meer kinderen van gescheiden ouders
  • broer(s)+ zus(sen)
  • nieuw samengestelde gezinnen

 

Ben jij enthousiast om dit spel te gaan spelen?

Ja, ik wil het Stoere Stappen Spel spelen!

Wanneer kunnen we het Stoere Stappen Spel spelen?

pijl landingspagina stoere stappenTijdens en na de scheiding is het zinvol om dit spel met elkaar te spelen.
pijl landingspagina stoere stappenHet spel is zeer goed te gebruiken om de communicatie over de scheiding tussen kinderen onderling of kinderen en ouders op gang te brengen.

pijl landingspagina stoere stappenHet spel stimuleert en verbetert de onderlinge verbinding in een gezin.

pijl landingspagina stoere stappenHet spel is een goed hulpmiddel bij kinderen die vastlopen tijdens of na de scheiding van hun ouders.

pijl landingspagina stoere stappenHet spel dient ter ondersteuning van de verwerking.

Wat levert het Stoere Stappen Spel op?

Door het spelen van het Stoere Stappen Spel:

ster landingspagina stoere stappenkom je met elkaar in contact over de scheiding
ster landingspagina stoere stappenkrijg je een aanzet om met elkaar te communiceren over alle gebeurtenissen
ster landingspagina stoere stappenbevordert de onderlinge communicatie
ster landingspagina stoere stappenervaren de spelers meer verbondenheid met elkaar
ster landingspagina stoere stappenkunnen spelers gebeurtenissen verwerken
ster landingspagina stoere stappenkunnen spelers hun gevoelens delen
ster landingspagina stoere stappenervaren de spelers hun eigen kracht en mogelijkheden
ster landingspagina stoere stappenleren spelers hulp vragen voor zichzelf en hulp bieden aan de ander
ster landingspagina stoere stappenkunnen spelers elkaar ondersteunen en versterken bij moeilijkheden

Wil jij dit ook voor jou en je gezin?

Ja, ik wil het Stoere Stappen Spel spelen!

Waarom?

– Over het ontstaan van het Stoere Stappen Spel.

Manon Ende- muurHet Stoere Stappen Spel is bedacht en ontworpen door Manon EndeManon is werkzaam als KIES- en Kindercoach binnen haar eigen onderneming Stoere Stappen.

Naast haar werk heeft Manon ook persoonlijk ervaring met scheiding;
Haar ouders gingen uit elkaar toen zij 16 jaar oud was. Ze heeft dit als een heftige en moeilijke tijd ervaren.

De verbinding in het gezin viel voor een groot gedeelte weg en er was onderling weinig contact over alle veranderingen en gebeurtenissen.
Dit is iets wat Manon op dat moment als een groot gemis heeft ervaren. Zij voelde zich erg alleen met haar verdriet.

In haar werk ziet Manon dit ook regelmatig bij andere kinderen en/of hun ouders. Veel kinderen geven aan dat zij met hun ouders zouden willen delen hoe zij zich voelen, waar ze over piekeren of wat zij moeilijk vinden. Deze kinderen vertellen echter ook dat ze het heel moeilijk vinden om aan hun ouders te vertellen, zij willen hun ouders geen verdriet doen en weten niet wanneer zij er over kunnen beginnen.

Aan de andere kant hoort Manon van de ouders dat zij zo graag zouden willen weten wat er in het koppie van hun kind omgaat, maar dat zij niet weten hoe zij hierover in gesprek kunnen gaan. Ouders weten niet wat ze kunnen vragen en hoe zij hierover kunnen beginnen.

Zo is het idee ontstaan om een spel te maken.

Het Stoere Stappen Spel zorgt er voor dat ouders en kinderen met elkaar in contact komen over de scheiding. Spelenderwijs en laagdrempelig kunnen ouders en kinderen aan elkaar vertellen wat er in hun hart en hoofd omgaat. Ouders en kinderen kunnen op een ongedwongen manier vertellen over hun beleving. Bij dit spel staat vooral de beleving van de kinderen centraal.

 

Voel jij de behoefte om met je kinderen in contact te komen over de scheiding? 

Ja, ik wil het Stoere Stappen Spel spelen!

Praktische informatie:

Spelduur:
Het spelen van het Stoere Stappen Spel duurt ongeveer 90 minuten, dit is mede afhankelijk van de leeftijd en samenstelling van de spelers.

Aantal deelnemers:
Het Stoere Stappen Spel kun je het beste met 3-6 personen spelen. Meer of minder kan ook!

Locatie:
Het Stoere Stappen Spel spelen jullie in mijn warme, ontspannen en gezellige praktijkruimte in Driebruggen.

Kosten:
Omdat het Stoere Stappen Spel op dit moment in een testfase is, is het spelen van het spel nu tijdelijk geheel GRATIS!! Dit is een unieke mogelijkheid voor jou en je kinderen!

Maak hier gebruik van en meld je vandaag nog aan!!

Ja, ik wil het Stoere Stappen Spel spelen!

 

Ik kijk er naar uit om het Stoere Stappen Spel met jullie te spelen!!

Lieve groet,
Manon Ende.