opvoeden na de scheidingVan 5 t/m 11 oktober is het de week van de opvoeding.
Opvoeden… dat is leuk maar soms ook lastig wordt vaak gezegd. Hoe zit dat als je gescheiden bent?

Jouw leven en het leven van je kinderen krijgt een andere wending door een scheiding. Jij en de andere ouder gaan als partners uit elkaar, dit heeft vaak ook gevolgen voor het ouderschap en de manier van opvoeden. 

Het is de kunst om hier een nieuwe weg in te vinden, die voor iedereen goed past. Dit kent de nodige drempels, valkuilen en uitdagingen…

Zo kan bijvoorbeeld de manier van opvoeden verschillen. Het komt vaak voor dat vader en moeder beide een verschillende opvoedingsstijl hebben. Deze verschillen worden duidelijker zichtbaar na de scheiding.

Grofweg zijn er drie verschillende opvoedingsstijlen te onderscheiden:

De autoritaire opvoedingsstijl: 
 Deze opvoedingsstijl wordt gekenmerkt door bemoeizucht, regelend en inperkend gedrag van de ouder. De ouder bepaald de regels en grenzen en kinderen moeten zich hier aan houden. De ouder is ‚de baas’ en kinderen moeten naar de ouder luisteren, niet andersom. Ouders met een autoritaire opvoedingsstijl vragen zelden naar de mening of beleving van de kinderen.

De laissez-faire opvoedingsstijl: Deze opvoedingsstijl kenmerkt zich vooral door positieve aandacht en weinig eisen. De ouder met deze opvoedingsstijl gaat er vanuit dat aan alle initiatieven en behoeften van het kind tegemoet gekomen moet worden. Kinderen bepalen veel zelf, bijvoorbeeld de tijd dat ze naar bed gaan. Dat ontstaat zo omdat er weinig geregeld is of omdat er geen toezicht is.

De autoritatieve opvoedingsstijl:
Wanneer er een autoritatieve opvoedingsstijl is, is de ouder sterk betrokken bij de kinderen en krijgen zij de ruimte om zich te ontwikkelen. Daarnaast zijn er duidelijke grenzen, waar uitleg over gegeven wordt aan het kind. Betrokkenheid bij en autonomie van kind zijn belangrijke kenmerken.

Welke opvoedingsstijl herken je voor jezelf? Geef je reactie onder dit bericht!

Door een scheiding zijn er ook minder contact momenten met elkaar, waardoor het lastiger kan zijn om dagelijkse vragen, twijfels en handelingen m.b.t. de opvoeding met elkaar te overleggen. Behalve dit soort overleg momenten is het nu ook nodig om afspraken met elkaar te maken en agenda’s op elkaar af te stemmen. Hier geef ik meer uitleg over een heel mooi middel om dit iets makkelijker, duidelijker en overzichtelijker te maken!

Daarnaast hoor en zie ik regelmatig ouders die het gevoel hebben er meer alleen voor te staan. Waar voorheen de opvoeding gedeeld werd, en je elkaar kon aanvullen of afwisselen op moeilijke momenten, sta je nu alleen. Dit vraagt om doorzettingsvermogen en soms ook nieuwe vaardigheden. Denk bijvoorbeeld aan het ritueel om kinderen in hun eigen bed te laten slapen. Na drie keer terugleggen komt jullie hummeltje weer uit z’n bed gelopen…. terwijl jij echt wil dat je kind in zijn/haar eigen bed leert slapen. Wanneer je samen bent kun je dit samen met je partner oppakken en elkaar afwisselen. Wanneer je alleen bent, wordt je hierin niet afgewisseld en vraagt dit dus meer van jou. Hoe ervaar jij dit?

Om het nog wat ingewikkelder te maken… komen er na verloop van tijd (of direct) ook nieuwe partners in het spel. Met ook allemaal weer hun eigen normen, waarden en manier van opvoeden.

Het is een grote uitdaging om je eigen opvoeding vorm te geven en daarnaast de opvoeding van de ander (of andermans partner) te respecteren. Om het op je eigen manier te doen en niet te veel te bemoeien met hoe de ander dit doet. Lastig… zeker omdat jij denkt dat jouw manier het beste is voor jullie kinderen. Maar wel belangrijk… omdat ook de andere ouder denkt dat zijn/haar manier het beste is voor jullie kinderen.

En weet je… misschien is het wel verschillend maar allebei goed en leren kinderen zo het beste uit twee werelden!
Verschillen mogen er zijn, dat is niet erg. Kinderen kunnen meestal goed omgaan met deze verschillen. Discussies of ruzies over deze verschillen daarentegen zijn veel moeilijker voor kinderen om mee om te gaan; probeer dit dus te voorkomen en richt je vooral op het stuk wat jij voor je kinderen kunt betekenen!

Wat geef jij je kinderen mee binnen de opvoeding die je aan hen geeft? Ik vind het leuk om je reactie te lezen onder dit bericht en ben je dankbaar als dit bericht deelt met anderen in jouw netwerk.