Aanbieding!

Goed Gesprek & Krachtvriendjes

Oorspronkelijke prijs was: €43.90.Huidige prijs is: €37.50.

Combinatiepakket Goed Gesprek & Krachtvriendjes

Deze producten helpen kinderen en ouders/ professionals om tijdens en na de scheiding in contact te zijn met elkaar.
Kinderen kunnen met behulp van de kaartjes uit Goed Gesprek vertellen wat er in hen omgaat en ouders/ professionals kunnen (hun) kinderen steunen met behulp van de boodschappen en tips uit Krachtvriendjes.

Het helpt bij de verwerking van de scheiding en het omgaan met de nieuwe situatie. Gebruik van deze kaartensets zorgt ervoor dat een kind zich echt gezien, gehoord en geholpen voelt.

Een prachtige en krachtige combinatie van deze twee spellen!

Beschrijving

Goed Gesprek & Krachtvriendjes

Over Goed Gesprek

Deze uitnodigende vragenkaartjes helpen kinderen en ouders op een ontspannen en speelse manier contact te hebben over de scheiding. Ook voor professionals is dit een fijn hulpmiddel om mee te werken. Dankzij de vragenkaartjes kunnen kinderen gemakkelijker vertellen wat er in hen omgaat en krijgen zij de mogelijkheid om hun gevoelens en gedachten te delen.

De vragen zorgen voor verbinding met zichzelf en van daaruit het contact met de ander. Kinderen verwerken de scheiding hierdoor gemakkelijker en leren omgaan met alle veranderingen. Wanneer de kaartjes actief gebruikt worden zullen zij zich gezien, gehoord en gesteund voelen. Dat is heel belangrijk en waardevol, juist in een moeilijke periode. Kinderen ervaren meer ontspanning en zelfvertrouwen, wanneer hun verhaal er helemaal mag zijn. Dit gun ik ieder kind.


Over Krachtvriendjes

De Krachtvriendjes helpen kinderen bij het omgaan met de scheiding. Dit is heel fijn en helpend om in te zetten als ouder of proffesional.
Op elk kaartje staat een van de krachtvriendjes met een bekrachtigende boodschap of tip welke kinderen helpt tijdens en na de scheiding. 
Door de liefdevolle woorden van de krachtvriendjes ervaren kinderen gevoelens van steun, herkenning en erkenning. Ook helpt het hen om bewust te worden van hun eigen kracht, wensen en mogelijkheden.

Krachtvriendjes is een fijn hulpmiddel voor ouders en professionals om kinderen die een scheiding meemaken een extra steuntje in de rug te geven. Kinderen krijgen meer vertrouwen in zichzelf en de situatie dankzij de liefdevolle en positieve boodschappen van de krachtvriendjes.

De krachtvriendjes delen wijsheid vanuit hun hart en zorgen ervoor dat ieder kind weer lacht.

 

Reviews

Als scheidingsmediator ga ik ook graag in gesprek met kinderen. Het is zo belangrijk om kinderen zelf aan het woord te laten. Én te luisteren naar hun verwachtingen en wensen bij de scheiding. Op deze manier ziet een kind dat de scheiding hem/haar niet alleen overkomt, maar zij ook een stem hebben. Ook sluit het ouderschapsplan dan beter aan bij het kind. Het is heel fijn om de kaartjes uit Goed Gesprek en Krachtvriendjes hierbij te gebruiken. Sissel Pemmelaar, scheidingsmediator, financieel echtscheidingadviseur en advocaat

 Ik werk graag met de kaarten uit Goed Gesprek en Krachtvriendjes. Ik ervaar steeds weer hoe mooi deze kaartjes werken bij kinderen van gescheiden ouders. Kinderen gaan open en durven echt te vertellen over de scheiding en halen veel kracht en vertrouwen uit de kaartjes. De kaartjes zijn nog mooier dan ik had verwacht. De liefde die er in is gestoken springt er vanaf. Dankjewel lieve Manon Ende van Stoere Stappen! Danielle van den Burg, Kindercoach bij Hartenwijs coaching en training 
Voor elk pareltje van kind dat de scheiding van de ouders best wel moeilijk vind. Voor elk stukje verscheurd moeder- of vaderhart die iets anders voor het kind voor ogen had. Hanne 

Veelgestelde vragen Goed Gesprek & Krachtvriendjes

Voor wie?

Goed Gesprek en Krachtvriendjes is speciaal gemaakt voor kinderen van gescheiden ouders, ouders en professionals. Goed Gesprek is een fijn hulpmiddel om in gesprek te gaan over de scheiding. Door dit spel te spelen kunnen kinderen op een speelse en laagdrempelige manier vertellen wat er in hun hart en hoofd omgaat. Krachtvriendjes is fijn om kinderen die een scheiding meemaken een extra steuntje in de rug te geven. Met behulp van deze kaarten geef je kinderen belangrijke en positieve boodschappen mee.

 • Ben je gescheiden en heb je kinderen?
 • Of ben je coach, pedagoog of leerkracht en werk je met kinderen van gescheiden ouders?
 • Wil je (je) kinderen zo goed mogelijk steunen en helpen omgaan met de scheiding?
 • Zou je contact willen houden met (je) kinderen en weten wat er in hun hart en hoofd omgaat?
 • Wil je dat (je) kinderen leren omgaan met alle gevoelens en gedachten die zij ervaren?
 • Wil jij je kinderen de aandacht en liefde geven die zij nodig hebben in deze periode?
 • Zou jij je kinderen willen leren omgaan met alle veranderingen en hen helpen om de nieuwe situatie op een positieve manier vorm te geven?
 • Wil jij dat je kinderen hun innerlijke kracht ontdekken en de toekomst met vertrouwen tegemoet gaan?

Dan gaat dit je zéker helpen. Deze spellen helpen je om de kinderen in jouw omgeving de ruimte te geven om zich te uiten, de scheiding te verwerken en om te gaan met de nieuwe situatie. Dat is heel waardevol en belangrijk.

Ik wens dat jij deze kinderen ziet, hoort en erkent in hun ervaringen en behoeften. Ook hoop ik dat de antwoorden die zij geven en de gesprekken die ontstaan je inzicht geven. Ik hoop dat het je helpt om je kinderen beter te begrijpen en het je stimuleert om hen nog beter te kunnen helpen.

Realiseer je dat jij het voorbeeld bent voor deze kinderen; leef hen voor hoe je omgaat met moeilijke gebeurtenissen en gevoelens. Dit zijn belangrijke lessen waar zij hun leven lang profijt van kunnen hebben.

Waarom?

Kinderen die een scheiding meemaken…

Ik vind het heel belangrijk dat deze kinderen zich gezien en gesteund voelen bij hun ervaring en behoeften rondom de scheiding. Gelukkig zijn er steeds meer ouders, coaches en begeleiders die zich hier bewust van zijn. Het is heel waardevol en belangrijk dat jij de kinderen in jouw omgeving helpt bij het omgaan met de nieuwe situatie. Ik wens dat jij deze kinderen ziet, hoort en ondersteunt bij hun ervaringen en behoeften rondom de scheiding.

Ik heb laagdrempelige producten gemaakt die hierbij kunnen helpen. Goed Gesprek en Krachtvriendjes. Ik hoop dat de kaarten uit deze spellen zorgen voor fijne gesprekken, momenten van contact en verbinding. Ook hoop ik dat je je kinderen beter begrijpt en dat het je een middel in handen geeft waarmee je hen op een positieve manier kunt helpen.

Wanneer kun je Goed Gesprek en Krachtvriendjes gebruiken?

 

 • Goed Gesprek en Krachtvriendjes kan ingezet worden bij kinderen die te maken krijgen met de scheiding van hun ouders.
 • Ook dient Goed Gesprek en Krachtvriendjes ter ondersteuning van de verwerking van de scheiding en het omgaan met de nieuwe situatie.
 • Goed Gesprek is zeer goed te gebruiken om de communicatie over de scheiding tussen kinderen onderling of kinderen en ouders op gang te brengen.
 • Krachtvriendjes is zeer goed te gebruiken om kinderen positieve en bekrachtigende boodschappen mee te geven tijdens en na de scheiding.
 • Goed Gesprek stimuleert en verbetert de onderlinge verbinding in een gezin.
 • Goed Gesprek en Krachtvriendjes is in te zetten als extra ondersteuning op het moment dat kinderen vastlopen tijdens of na de scheiding van hun ouders.
Wat is het effect van Goed Gesprek?

Goed Gesprek bevat 80 vragenkaartjes met verschillende thema’s en onderwerpen om met elkaar in contact te komen over de scheiding. Spelenderwijs en laagdrempelig kunnen kinderen aan hun ouders vertellen wat er in hun hart en hoofd omgaat.

Goed Gesprek bevat vragen over gevoelens, gedachten, herinneringen, veranderingen, papa/mama en de omgeving van kinderen.

Al de verschillende vragen helpen om kinderen de ruimte te geven om te delen wat er in hen omgaat. Zowel leuke als minder leuke dingen kunnen met elkaar gedeeld worden. Door het gebruik van Goed Gesprek stimuleer je je kinderen om niet alles alleen te doen, maar zich ook in moeilijke tijden te verbinden met anderen. Door middel van de vragen en de gesprekken die hieruit ontstaan leren spelers om gevoelens en ervaringen met anderen te delen en hulp te vragen wanneer het nodig is.

Goed Gesprek zorgt voor contact en verbinding in gebroken gezinnen. Ouders en kinderen kunnen op een ongedwongen manier vertellen over hun beleving. Bij dit spel staat de beleving van het kind centraal. Als ouder of professional is het belangrijk om hier altijd rekening mee te houden; zowel met de vragen die je stelt als de antwoorden die je geeft. Ga mee in de beleving, het proces en de visie van het kind. Ga uit van de behoefte, mogelijkheden, beperkingen, wensen en vragen van het kind en sluit hier bij aan.

Wat is het effect van Krachtvriendjes?

De Krachtvriendjes zijn speciale kaarten om kinderen van gescheiden ouders te ondersteunen en hebben een diepgaand effect. Door middel van de vrolijke kaartjes krijgen zij belangrijke boodschappen mee voor tijdens en na deze periode. De Krachtvriendjes bieden herkenning en erkenning voor de situatie van de kinderen. Zij geven een bevestigende boodschap of tip mee over wat zij meemaken en hoe zij hier mee om kunnen gaan. De ervaring van het kind staat voorop. Ook geven de krachtvriendjes je kind kracht en steun tijdens deze ingrijpende periode.

Door het gebruik van Krachtvriendjes stimuleer je je kinderen om niet alles alleen te doen, maar zich ook in moeilijke tijden te verbinden met anderen. Door middel van de boodschappen en de gesprekken die hier mogelijk uit ontstaan leren spelers om gevoelens en ervaringen met anderen te delen, kracht te vinden in zichzelf, hulp te vragen wanneer het nodig is en vertrouwen te ontwikkelen in een positieve toekomst.

 

Waar helpt het bij?

 

 • Goed Gesprek geeft een aanzet om met elkaar te communiceren en in contact te komen over de scheiding. Dit bevordert de onderlinge communicatie.
 • Goed Gesprek geeft ruimte en mogelijkheid tot het stilstaan bij en delen van gevoelens.
 • Krachtvriendjes en Goed Gesprek zorgt ervoor dat kinderen zich gezien, gehoord en gesteund voelen.
 • Goed Gesprek en Krachtvriendjes helpt bij het verwerken van gebeurtenissen en het omgaan met veranderingen.
 • Krachtvriendjes helpt kinderen bij het omgaan met moeilijke gebeurtenissen.
 • Goed Gesprek en Krachtvriendjes helpt spelers met elkaar verbinden, zodat zij elkaar kunnen ondersteunen en versterken bij moeilijkheden/ uitdagingen.
 • Krachtvriendjes en Goed Gesprek leert spelers hulp te vragen voor zichzelf en hulp te bieden aan de ander.
 • Goed Gesprek en Krachtvriendjes helpt om kinderen zo goed mogelijk te begrijpen, te ondersteunen en te helpen bij het leren omgaan met nieuwe situatie.
 • Krachtvriendjes geeft kinderen meer ontspanning en (zelf)vertrouwen.
 • Goed Gesprek en Krachtvriendjes laat spelers de eigen kracht en mogelijkheden ervaren.

 

 

Aantal personen?

Goed Gesprek en Krachtvriendjes kun je gebruiken vanaf 1 persoon. Kinderen kunnen de antwoorden op de vragen uit Goed Gesprek bijvoorbeeld opschrijven in een dagboek. Het is echter aan te bevelen om de kaartjes samen te gebruiken; het helpt kinderen bij de verwerking als zij zich gehoord en gezien voelen.

Je kunt het spel spelen met een of meer kinderen van gescheiden ouders, broer(s)+ zus(sen) samen, een ouder + kind(eren), beide ouders + kind(eren) en nieuw samengestelde gezinnen. Je kunt het spel ook goed gebruiken bij individuele begeleiding, gezinsbegeleiding of groepsbegeleiding.

Goed Gesprek en Krachtvriendjes is erg goed te gebruiken in (lotgenoten) groepen. Wanneer je Goed Gesprek en/of Krachtvriendjes in een groep gebruikt is het belangrijk om rekening te houden met de groepsgrootte, zorgt dat je het overzicht kan behouden, beurten verdeelt en de tijd bewaakt. Wees je bewust van jouw rol, hou de leiding en stuur het proces waar nodig.

De spelduur

Afhankelijk van de leeftijd, samenstelling en manier van spelen. Goed Gesprek en Krachtvriendjes kan op veel verschillende manieren ingezet worden. Van 2 tot 60 minuten. Dit is mede afhankelijk van het gesprek wat op gang komt door de kaartjes.

Na aankoop van Goed Gesprek en Krachtvriendjes krijg je toegang tot een online omgeving boordevol video’s, extra downloads en tips met spelvormen en suggesties hoe je de spellen kunt inzetten.

Voorbeelden kaarten uit de spellen

 

Customer Reviews

Based on 11 reviews
91%
(10)
9%
(1)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
H
Hilde D.
Heel mooi en duidelijk

Mooie kaartjes.
Duidelijk qua tekeningen en tekst.
Heel tevreden over

M
M.
Mooi materiaal

Het is zeker mooi materiaal.
Ik had het onlangs aan een moeder uitgeleend waarvan ik haar kind begeleidde o.a. met de kaartjes. Ik hoopte daarmee dat moeder het zelf op zou pakken vaker in gesprek te gaan over de scheiding.
Ze was wel enthousiast geworden en ze had er een paar kaartje uitgehaald waar ze over in gesprek wilde gaan.
Dus mooi zoals het werkt!

Groetjes Lilian

P
P
Heel fijn

Het helpt echt om tot gesprek te komen, en te ondersteunen

M
Marieke V.

Top

G
Gerda A.
Niet altijd passend bij onze situatie

Laat ik beginnen met dat de kaartjes mooi zijn vormgegeven. En dat er ruime keuze aan vragen/ krachtkaartjes is. Wat me wel opviel is dat heel veel vragen er op gericht zijn dat de scheiding verloopt met ruzie, negatieve dingen over elkaar zeggen etc. Mijn ex-man en ik zijn het zeker vaak genoeg niet eens. Maar we hebben geen dramatische scheiding gehad. Geen geschreeuw en continu ruzie. En nu praten we als volwassenen op een normale manier, drinken prima een kop koffie, en doen echt belangrijke dingen voor de kids samen. Maar juist dat maakt dat met name mijn oudste dochter het er moeilijk mee heeft. Want waarom zijn we dan gescheiden?? Het feit dat er zoveel kaartjes gericht zijn op het negatieve, betekent wel dat mijn dochter zich realiseerde dat onze situatie misschien zo gek nog niet is, dat dan weer wel :-). Maar veel kaartjes gingen daardoor meteen aan de kant. Voor de "gemiddelde" scheiding zijn beide spellen erg fijn denk ik en voor vele leeftijden!